Rutkowski

Informujemy że naszym partnerem została firma RUTKOWSKI PATROL której właścicielem jest Krzysztof Rutkowski. Firma ta chroni praw autorskich wszystkich naszych produktów.

Ostrzegamy nieuczciwą konkurencję! Każda kradzież lub próba kradzieży naszej własności intelektualnej, logo firmy, tłumaczeń, nagrań lektorskich, itd będzie skutkować konsekwencjami karnymi!

W każdym z powyższych przypadków będziemy dochodzić przysługujących nam roszczeń na drodze postępowania sądowego, a także złożymy wniosek o ściganie w związku z związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 116 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (1). Spowoduje to wzrost należności o ustawowe odsetki, koszty sądowe i radcowskie oraz pociągnie za sobą dodatkowe kłopoty i niedogodności.

Art. 116. [Rozpowszechnianie utworu bez pozwolenia]
1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.


Bank Głosów

Jako jedyni w Polsce skorzystaliśmy z usług firmy Bank Głosów i zamiast komputerowych syntezatorów głosu do naszych wszystkich najnowszych produktów używamy profesjonalnego głosu lektorki. Słuchanie komend w nawigacji staje się czystą przyjemnością!