Dodge uCONNECT RHB


-polskie menu
-profesjonalny polski lektor
-aktualizacja oprogramowania
-aktualizacja mapy


Dodge Sirius Navigation MyGig uCONNECT
(RHW Europa / RHR Ameryka)


-polskie menu
-profesjonalny polski lektor
-zmiana regionu USA na EU (Europa)
-aktualizacja mapy do najnowszej wersji (cała Europa)
-aktualizacja oprogramowaniaDodge uConnect 8.4


-zmiana regionu USA na EU (Europa)
-aktualizacja mapy do najnowszej wersji (cała Europa)
-fabryczne polskie menu
-fabryczne polskie menu w liczniku
-zmiana zakresów radiowych (parzyste europejskie)Dodge Sirius Navigation MyGig uCONNECT
(REW Europa / RER Ameryka)


-aktualizacja oprogramowania
-polskie menu
-profesjonalny polski lektor (komunikaty głosowe po polsku)
-możliwość przekodowania USA na EU
-możliwość aktualizacji mapy do najnowszej wersjiDodge Sirius Navigation MyGig uCONNECT
(REN USA)


-aktualizacja oprogramowania
-polskie menu
-zmiana zakresów radiowych z USA na EU


> Powrót